10 Ocak 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27106

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14540

             Nazım Hikmet Ran’ın Türk vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin 25/7/1951 tarihli ve 3/13401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; İçişleri Bakanlığının 5/1/2009 tarihli ve 70020 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 5/1/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                   H. YAZICI                                   N. EKREN                               M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

    M. BAŞESGİOĞLU                          K. TÜZMEN                               N. ÇUBUKÇU                            M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

   M. S. YAZICIOĞLU                         M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı                        Millî Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı

        A. BABACAN                            K. UNAKITAN                                H. ÇELİK                               F. N. ÖZAK

       Dışişleri Bakanı                            Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

          R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                               M. M. EKER                              F. ÇELİK

         Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı                  Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

    M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H. GÜLER                                E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı          Çevre ve Orman Bakanı