10 Ocak 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27106

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu : Görev Dağılımı

GENELGE

2009/2

             31 Ağustos 2007 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan; Başbakanlığa bağlı olan veya ilgilendirilen kuruluşlar ile görevlerin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları ile Devlet Bakanları arasındaki dağılımına dair 2007/22 sayılı Genelgenin son bölümünde yer alan “Ayrıca, Avrupa Birliği makamları ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinde “Başmüzakereci” görevini Dışişleri Bakanı Ali BABACAN yürütecektir.” ifadesi genelge metninden çıkarılmış, aşağıdaki bölüm Genelgeye eklenmiştir.

DEVLET BAKANI EGEMEN BAĞIŞ

             Görevler

             1. Avrupa Birliği makamları ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinde “Başmüzakereci” görevini yürütmek.

             Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

             1. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan