7 Ocak 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27103

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu: Yardım Kampanyası

GENELGE

2009/1

             İsrail’in Gazze’de başlatmış olduğu askeri harekat, Filistin’de bir çok can ve mal kaybına yol açmıştır. Binlerce insan; barınma, açlık, susuzluk ve salgın hastalık problemleri ile karşı karşıyadır.

             Türkiye Cumhuriyeti; halkımızın da beklentileri doğrultusunda dost ve kardeş Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların hafifletilmesine katkıda bulunmak ve gerekli her türlü desteği sağlamak üzere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız yardım faaliyetlerine başlamıştır. Bu amaç doğrultusunda bir yardım kampanyası açılması uygun görülmüştür. Buna ait hesap numaraları genelge ekinde belirtilmiştir.

             Belirtilen hususta ulusal koordinasyonu sağlamak üzere, Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir.

             Bu doğrultuda;

             1) Valiliklerimiz, belediyelerimiz ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar ilgili Genel Müdürlüğün ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır.

             2) Gerçek veya tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir.

             3) Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar  topladıkları yardımı, Filistin Halkına ulaştırmak üzere şartlı veya şartsız bu hesaplara aktarabileceklerdir.

             4) Tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

             Halkımızı, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerini, sivil toplum kuruluşlarını, işçi ve işveren kuruluşlarını, meslek oda ve birliklerini, ulusal ve yerel basınımızı bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına destek vermeye davet eder gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                          Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                      Başbakan

 

 

EK-1

FİLİSTİN İNSANİ YARDIMI MERKEZİ HESAP NUMARALARI

 

T.C.ZİRAAT BANKASI AŞAĞIAYRANCI ŞUBESİ

HESAP NO       :         555 555 55            ANA HESAP

                                              - 5001            TL

                                              - 5002            DOLAR

                                              - 5003            EURO

 

T.HALK BANKASI BAKANLIKLAR ŞUBESİ

HESAP NO       :           05000005            TL

                                          5300003            DOLAR

                                      2 P 000023            EURO

 

VAKIFLAR BANKASI FİNANS MARKET ŞUBESİ

HESAP NO       :           205 55 55            TL

                                        405 66 66            DOLAR

                                        405 77 77            EURO