31 Aralık 2008 Tarihli ve 27097 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer

                                                     MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2008/14483  İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş TürkGümrük Tarife Cetveli’nin 1/1/2009 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Konulması ve 18/12/2007 Tarihli ve 2007/13007 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar