31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27097 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ RENKLENDİRİCİLER VE TATLANDIRICILAR

DIŞINDAKİ GIDA KATKI MADDELERİ TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/69)

             MADDE 1 – 22/05/2008 tarihli ve 26883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği’nin “Şartlı İzin Verilen Koruyucular ve Antioksidanlar” başlıklı 3 nolu ekinin “Diğer Antioksidanlar” başlıklı D bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin “İzin Verilen Diğer Gıda Katkı Maddeleri” başlıklı 4 nolu Ekinin E 551, E 552,

             E 553a (i), E 553b (ii), E 554, E 555, E 556, E 559 katkı maddelerini içeren bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

“                                                                                        BÖLÜM - D

Diğer Antioksidanlar

 

Gıda Katkı Maddesinin

E Kodu ve Adı

 

Gıda Maddesi

En Yüksek Değer (mg/kg)

E 310 Propil gallat


E 311 Oktil gallat


E 312 Dodesil gallat


E 319 Tersinir bütil hidrokinon (TBHQ)

 

E 320 Bütillendirilmiş hidroksianisol (BHA)


E 321 Bütillendirilmiş hidroksitoluen (BHT)

Isıl işlem görmüş gıdaların endüstriyel üretiminde kullanılan katı ve sıvı yağlar

Katı ve sıvı kızartma yağları (karma prina yağı hariç)

Domuz yağı, balık yağı, sığır, kanatlı hayvanlar ve koyun yağı

200 (1)

(gallatlar, TBHQ ve BHA, tek başına veya birlikte) (yağ üzerinden)

100 (1)

(BHT) (yağ üzerinden)

Hazır kek karışımları

Tahıl bazlı çerezler

Otomatik satış makineleri için süttozu

Toz çorba ve et/tavuk/balık suları

Soslar

Kurutulmuş et

İşlenmiş sert kabuklu meyveler

Ön pişirme yapılmış tahıllar

200

(gallatlar, TBHQ ve BHA, tek başına veya birlikte) (yağ üzerinden)

Çeşni verici maddeler

200

(gallatlar ve BHA, tek başına veya birlikte) (yağ üzerinden)

Kurutulmuş patates

25

(gallatlar, TBHQ ve BHA, tek başına veya birlikte)

Sakız

400

(gallatlar, TBHQ, BHT ve BHA, tek başına veya birlikte)

Gıda takviyeleri

Esansiyel yağlar

1000

(gallatlar, TBHQ ve BHA, tek başına veya birlikte)

Esansiyel yağlar haricindeki aromalar

100 (1)

(galatlar, tek başına veya birlikte)

200 (1)

(TBHQ ve BHA, tek başına veya birlikte)

E 315 Eritorbik asit
E 316 Sodyum eritorbat

Kürlenmiş et ürünleri ve korunmuş et ürünleri

500

(eritorbik asit cinsinden)

Korunmuş ve yarı korunmuş balık ürünleri
Dondurulmuş ve derin dondurulmuş kırmızı derili balık

1500

(eritorbik asit cinsinden)

E 586 4-heksilresorsinol

Taze, dondurulmuş ve derin dondurulmuş kabuklu su ürünleri

2 mg/kg

(kabuklu su ürünü etinde)

(1) Gallatlar, TBHQ, BHA ve BHT birlikte kullanıldıklarında her birinin miktarı oransal olarak azaltılmalıdır."

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “İzin Verilen Diğer Gıda Katkı Maddeleri” başlıklı 4 nolu Ekinin E 551, E 552,

             E 553a (i), E 553b (ii), E 554, E 555, E 556, E 559 katkı maddelerini içeren bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"

“

E 551 Silikon dioksit
E 552 Kalsiyum silikat
E 553a (i) Magnezyum silikat
E 553b (ii) Magnezyum trisilikat (asbestsiz)

          Talk  (asbestsiz)

E 554 Sodyum alüminyum silikat

E 555 Potasyum alüminyum silikat

E 556 Kalsiyum alüminyum silikat

E 559 Alüminyum silikat (Kaolin)

Kuru toz gıdalar (şekerler dahil)

10 g/kg

 

Tuz ve tuz yerine geçen maddeler

10 g/kg

Gıda takviyeleri

QS

Tablet ve kaplanmış tablet formundaki gıdalar

QS

Dilimlenmiş veya rendelenmiş sert, yarı sert ve işlenmiş peynir

10 g/kg

Dilimlenmiş veya rendelenmiş peynir analogları ve işlenmiş peynir analogları

Sakız

QS

(Sadece E 553b)

Pirinç

QS

Salam ve sosisler (sadece yüzey uygulamaları)

QS

Çeşni verici maddeleri

30 g/kg

Çikolata hariç şekerlemeler (sadece yüzey uygulamalar)

QS

Tava teneke gibi kaplarda kullanılan yüzey yağlama ürünleri

30 g/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              "

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.