24 Aralık 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27090

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10645

             1 – Bursa İli İnegöl İlçesine bağlı Alanyurt Belediyesinin tüzel kişiliğinin kaldırılarak İnegöl Belediyesi sınırları içine katılması 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

23/12/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                        Beşir ATALAY

                              Başbakan                                                                     İçişleri Bakanı