24 Aralık 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27090

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                          23 Aralık 2008

               B.02.0.PPG.0.12-305-15032

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             24 Aralık 2008 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti gidecek olan Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın dönüşüne kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                   23 Aralık 2008

           B.01.0.KKB.01-06-360-2008-794

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 23/12/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-15032 sayılı yazınız.

             24 Aralık 2008 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın dönüşüne kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI