23 Aralık 2008 Tarihli ve 27089 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2008/14370  Türk Kırgız-Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Beşinci Dönem Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİK

— Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik

 

ANA STATÜ

— Türkiye Kayak Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

TEBLİĞLER

— Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

— Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2008-1)

— Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 4)

— Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Seri No: 5)

— Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 35)

— Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)

— Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)

— Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54)

— Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)

— Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 111)

— Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 270)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/103, K: 2008/121 Sayılı Kararı (6/1/1982 Tarihli ve 2577 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2006/37, K: 2008/141 Sayılı Kararı (3/12/2001 Tarihli ve 4722 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2006/76, K: 2008/142 Sayılı Kararı (3/12/2001 Tarihli ve 4722 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/43, K: 2008/143 Sayılı Kararı (10/7/2003 Tarihli ve 4926 Sayılı Kanun ile İlgili)