20 Aralık 2008 Tarihli ve 27086 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/14380  Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne Ait Bazı Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2008/14396  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Adı Geçen Kuruma Devredilen Kurumlara (Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü) Ait Bazı Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

ATAMA KARARLARI

— Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARLARI

— Adalet Bakanlığına Ait Görevlendirme Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2008/14374     İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Devlet Personel Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (a) ve (g) Bentleri Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

— Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Satım ve Kiraya Verme Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 320)

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 388)

— İstanbul Elektrik-Elektronik ve Makina Sanayi Mamulleri İhracatçıları Birliği Adının Değiştirilmesine Dair Tebliğ (No: İhracat 2008/17)

— Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 22)