18 Aralık 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27084

KANUN

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

            

Kanun No. 5825                                                                                                    Kabul Tarihi: 3/12/2008

             MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 30 Mart 2007 tarihinde New York’ta imzalanan “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/12/2008