28 Kasım 2008 Tarihli ve 27068 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5815  Kuzey Atlantik Antlaşmasına Hırvatistan Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

— Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

— Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Tahsilat Genel Tebliği Seri: B Sıra No: 5

— Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 107-123)

DÜZELTME  (Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik ile İlgili)