26 Kasım 2008 Tarihli ve 27066 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2008/14269  Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Bazı Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Çevre ve Orman Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

GENELGE

— Kamu Personeli Uygulama Genelgesi (No: 2008/1)

 

TEBLİĞLER

— Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/82)

— Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2008/58)

— Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun 21/11/2008 Tarihli ve 181 Sayılı Prensip Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2006/156, K: 2008/125 Sayılı Kararı (25/8/1971 Tarihli ve 1475 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/7/1983 Tarihli ve 2869 Sayılı Kanun ile İlgili)