26 Kasım 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27066

TEBLİĞ

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK

FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

 

             28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı  bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

             15/8/2008 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

 

  15/08/2008 tarihinden itibaren

1980

yılı

sözleşmeleri için

92453,03

1981

yılı

sözleşmeleri için

63650,14

1982

yılı

sözleşmeleri için

42545,19

1983

yılı

sözleşmeleri için

33843,39

1984

1.

dönemi sözleşmeleri için

27388,04

1984

2.

dönemi sözleşmeleri için

23394,40

1985

1.

dönemi sözleşmeleri için

17776,22

1985

2.

dönemi sözleşmeleri için

16083,44

1986

1.

dönemi sözleşmeleri için

12851,96

1986

2.

dönemi sözleşmeleri için

11573,54

1987

1.

dönemi sözleşmeleri için

9251,08

1987

2.

dönemi sözleşmeleri için

8019,34

1988

1.

dönemi sözleşmeleri için

6122,90

1988

2.

dönemi sözleşmeleri için

5043,23

1989

1.

dönemi sözleşmeleri için

3957,74

1989

2.

dönemi sözleşmeleri için

2054,73

1990

1.

dönemi sözleşmeleri için

1688,22

1990

2.

dönemi sözleşmeleri için

1340,02

1991

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1099,28

1991

2.

dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için

828,40

1991

3.

dönemi (15 Eylül - 31 Aralık) sözleşmeleri için

770,15

1992

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

581,30

1992

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

479,15

1993

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

361,06

1993

2.

dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

290,01

1993

3.

dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için

262,90

1994

1.

dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için

215,02

1994

2.

dönemi (1 Nisan - 30 Haziran) sözleşmeleri için

191,06

1994

3.

dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

186,99

1994

4.

dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için

180,54

1995

1.

dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için

157,07

1995

2.

dönemi (1 Nisan - 14 Nisan) sözleşmeleri için

147,91

1995

3.

dönemi (15 Nisan - 14 Kasım) sözleşmeleri için

91,23

1995

4.

dönemi (15 Kasım - 31 Aralık) ve

 

1996

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

61,97

1996

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

41,94

1997

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

23,82

1997

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

17,75

1998

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

13,41

1998

2.

dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

11,15

1998

3.

dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için

10,07

1999

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

7,76

1999

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

6,51

2000

1.

dönemi (1 Ocak - 31 Mayıs) sözleşmeleri için

5,69

2000

2.

dönemi (1 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için

5,23

2000

3.

dönemi (1 Temmuz - 14 Aralık) sözleşmeleri için

4,88

2000

4.

dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için

4,60

2001

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için

4,19

2001

2.

dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

4,11

2001

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için

3,69

2001

4.

dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için

3,54

2001

5.

dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için

3,39

2001

6.

dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için

3,22

2001

7.

dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için

3,07

2001

8.

dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için

2,89

2001

9.

dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,76

2002

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için

2,53

2002

2.

dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

2,05

2002

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için

1,98

2002

4.

dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

1,87

2002

5.

dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,81

2003

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,65

2003

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,63

2004

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,52

2004

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,46

2005

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

1,41

2005

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

1,32

2006

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

1,29

2006

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

1,24

2007

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

1,18

2007

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

1,14

2008

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

1,11

2008

2.

dönemi (1 Temmuz -  14 Ağustos) sözleşmeleri için

1,05

2008

3.

dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,00

 

             olarak tespit edilmiştir.

             Tebliğ olunur.