25 Kasım 2008 Tarihli ve 27065 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5810  Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Türk Standardları Enstitüsü Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik

— Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

— Giresun Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

— Ege, İstanbul, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Canlı Hayvan Su Ürünleri ve Mamulleri İhracatçı Birliklerinin Adının Değiştirilmesine Dair Tebliğ (No: İhracat 2008/16)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

— Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulunun 24/11/2008 Tarihli ve 299 Sayılı Kararı