25 Kasım 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27065

TEBLİĞ

   Dış Ticaret Müsteşarlığından:

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR

             MADDE 1 – 8/4/2008 tarih ve 26841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar’ın 1 inci maddesinde yer verilen listeye aşağıdaki şirket eklenmiştir.

             “

NO

ŞİRKETİN UNVANI

ADRESİ

TELEFON

FAKS

53

BOYDAK DIŞ TİCARET A.Ş.

1. Organize Sanayi Bölgesi, 7. Cad. No: 5 38080

Melikgazi/KAYSERİ

(352) 321 22 00

(352) 321 22 64

 ”

             MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Dış TicaretMüsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.