25 Kasım 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27065

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                         24 Kasım 2008

               B.02.0.PPG.0.12-305-13963

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 25 Kasım 2008 tarihinden itibaren Tacikistan Cumhuriyeti ve Kırgızistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  24 Kasım 2008

           B.01.0.KKB.01-06-340-2008-738

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 24/11/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-13963 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Kasım 2008 tarihinden itibaren Tacikistan Cumhuriyeti ve Kırgızistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI