25 Kasım 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27065

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

EGE, İSTANBUL, AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU CANLI HAYVAN SU

ÜRÜNLERİ VE MAMULLERİ İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN ADININ

DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2008/16)

 

             MADDE 1 – İzmir’de kurulu Ege Canlı Hayvan Su Ürünleri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin adı “Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği”,

             İstanbul’da kurulu İstanbul Canlı Hayvan Su Ürünleri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin adı “İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği”,

,            Mersin’de kurulu Akdeniz Canlı Hayvan Su Ürünleri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin adı “Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği”,

             Gaziantep’de kurulu Güneydoğu Anadolu Canlı Hayvan Su Ürünleri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin adı “Güneydoğu Anadolu Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği”,

             olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.