21 Kasım 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27061

YÖNETMELİK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 29/11/2003 tarihli ve 25301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği ekinde yer alan “Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Sicil Raporları Düzenlemeye Yetkili Amirleri Gösterir Liste” başlığıyla birlikte ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.

 

“Ek-1

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Cetveli

 

 

Unvanı

I. Sicil Amiri

II. Sicil Amiri

III. Sicil Amiri

1

Başkan

Başbakan veya yetkilerini devredeceği Bakan

-

-

2

Doğrudan Başkana bağlı personel

Başkan

-

-

3

Başkan Yardımcısı

Başkan

Başbakan veya yetkilerini devredeceği Bakan

-

4

Doğrudan Başkan Yardımcılarına bağlı personel

Başkan Yardımcısı

-

-

5

Özelleştirme programına alınan kuruluşun Genel Müdürü

Başkan

Başbakan veya yetkilerini devredeceği Bakan

-

6

Başkanlık Müşavirleri

Başkan

-

-

7

I.Hukuk Müşaviri

Başkan

-

-

8

İç Denetçi

Başkan

-

-

9

Doğrudan Başkana bağlı Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı

Başkan

-

-

10

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Başkan

-

11

Proje Grup Başkanı

Başkan Yardımcısı

Başkan

-

12

Hukuk Müşaviri

I.Hukuk Müşaviri

Başkan

-

13

Hukuk Müşavirliğinde görevli personel

Hukuk Müşaviri

I. Hukuk Müşaviri

-

14

Doğrudan Başkana bağlı Daire Başkanlıklarında görevli Uzman (Şube Müdürü), Uzman, Uzman Yardımcısı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Başkan

-

15

Daire Başkanlıklarında görevli Uzman (Şube Müdürü), Uzman, Uzman Yardımcısı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Başkan

16

Daire Başkanlıklarında görevli diğer personel

Uzman (Şube Müdürü)

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

17

Doğrudan Başkana bağlı Proje Grup Başkanlığında görevli personel

Proje Grup Başkanı

Başkan

-

18

Proje Grup Başkanlıklarında görevli personel

Proje Grup Başkanı

Başkan Yardımcısı

Başkan

19

Daire Tabibi

İdari ve Mali İşler

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Başkan

20

Daire Tabipliğinde görevli personel

Daire Tabibi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

21

Sivil Savunma Uzmanı

Başkan

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürü

-

”