21 Kasım 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27061

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                         20 Kasım 2008

               B.02.0.PPG.0.12-305-13838

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Kasım 2008 tarihinde Katar’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  20 Kasım 2008

           B.01.0.KKB.01-06-334-2008-730

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 20/11/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-13838 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Kasım 2008 tarihinde Katar’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in  vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI