21 Kasım 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27061

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                         20 Kasım 2008

               B.02.0.PPG.0.12-305-13839

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Kasım 2008 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’nun dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  20 Kasım 2008

           B.01.0.KKB.01-06-335-2008-731

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 20/11/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-13839 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Kasım 2008 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’nun dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI