20 Kasım 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27060

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                         19 Kasım 2008

               B.02.0.PPG.0.12-305-13757

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Kasım 2008 tarihinde Hindistan’a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  19 Kasım 2008

           B.01.0.KKB.01-06-332-2008-727

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 19/11/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-13757 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Kasım 2008 tarihinde Hindistan’a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI