20 Kasım 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27060

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                         19 Kasım 2008

               B.02.0.PPG.0.12-305-13755

 

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Kasım 2008 tarihinde Hindistan’a gideceğimden, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  19 Kasım 2008

          B.01.0.KKB.01-06/A-19-2008-725

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 19/11/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-13755 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Kasım 2008 tarihinde Hindistan’a gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI