20 Kasım 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27060

TBMM KARARI

(10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89,

98, 101, 119, 145, 146) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI

KOMİSYONUNUN GÖREV SÜRESİNİN

UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR

 

             Karar No: 931                                                                                                      Karar Tarihi: 11/11/2008

             Ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının araştırılarak sürdürülebilir çevre politikası için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 98, 101, 119, 145, 146) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 11/11/2008 tarihli 15 inci Birleşiminde 16/11/2008 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.