19 Kasım 2008 Tarihli ve 27059 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesi ile İlgili Tezkereye İlave Yapılmasına Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yeditepe Üniversitesi İhtisas, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/80)

— Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 64)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2006/101, K: 2008/126 Sayılı Kararı (22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2008/64, K: 2008/129 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli, 506 Sayılı ve 2/9/1971 Tarihli, 1479 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

 

YARGITAY KARARLARI

— Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararlar