19 Kasım 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27059

TEBLİĞ

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar Tarihi          :  11/11/2008

             Karar No                :  2008/80

             İşyeri                       :  Bilgen İnşaat Elektrik Otomotiv Veri Toplama Hizmetleri

                                                Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

                                                Halk Caddesi No:49/2

                                                Üsküdar/İSTANBUL

             B.M. Dosya No       :  521371.34, 566541.34, 898308.34, 898306.34, 898307.34,

                                                732394.34, 71332.41, 81417.09, 738941.34

             Tespiti İsteyen       :  Genel-İş Sendikası

             İnceleme                 :  Bilgen  İnşaat  Elektrik  Otomotiv  Veri  Toplama  Hizm. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede;

             – Merkez işyeri Halk Cad. No:49/2 Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan şirket tarafından, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İSKİ Genel Müdürlüğü (sözleşme süresi 2/7/2008 tarihinde sona erdiği), Üsküdar Belediyesi, Gaziosmanpaşa Boğazköy İlk Kademe Belediyesine veri girişi, zabıta yardımcı elemanı, otopark elemanı temini işlerinin yapıldığı, işyerlerinin 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 3 üncü maddesi anlamında işletme niteliği taşıdığı ve “İşkolları Tüzüğü”nün 28 sıra numaralı “Genel İşler”,

             – Gülfem Hatun Mah. Hudai Mahmut Sok. No:9/4 Üsküdar/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren büro işyerinde, İzmit Seka Devlet Hastanesi ile Aydın İlinde bulunan  Menderes Elk. Dağ. A.Ş. nin, elektrik sayacı okuma, faturalandırma ve veri giriş işlemlerinin yapıldığı ve “İşkolları Tüzüğü”nün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar”,

             – Barbaros  Mah. Başkan Sok. Altunizade Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan işyerinde Konut İnşa edildiği ve “İşkolları Tüzüğü”nün 15 sıra numaralı “İnşaat”,

              işkolunda yer aldıkları tespit edilmiştir.

             Karar: Bu nedenle, yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.