19 Kasım 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27059

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                         18 Kasım 2008

               B.02.0.PPG.0.12-305-13721

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Kasım 2008 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  18 Kasım 2008

           B.01.0.KKB.01-06-329-2008-721

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 18/11/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-13721 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Kasım 2008 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI