19 Kasım 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27059

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                         18 Kasım 2008

               B.02.0.PPG.0.12-305-13725

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Kasım 2008 tarihinde Irak’a gidecek olan İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  18 Kasım 2008

           B.01.0.KKB.01-06-330-2008-723

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 18/11/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-13725 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Kasım 2008 tarihinde Irak’a gidecek olan İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI