19 Kasım 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27059

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                         18 Kasım 2008

               B.02.0.PPG.0.12-305-13726

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ     : a) 11/11/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12.305-13424 sayılı yazımız.

                            b) 11/11/2008 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06/A-17-2008-703 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Kasım 2008 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptığım seyahat süresince Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle sözkonusu seyahate İsviçre’nin de ilave edilmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  18 Kasım 2008

          B.01.0.KKB.01-06/A-18-2008-722

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ     : a) 11/11/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12.305-13424 sayılı yazınız.

                            b) 11/11/2008 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06/A-17-2008-703 sayılı yazımız.

                            c) 18/11/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-13726 sayılı yazınız.

                            Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Kasım 2008 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yaptığı seyahat süresince Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle sözkonusu seyahate İsviçre’nin de ilave edilmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI