18 Kasım 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27058

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 18/2/2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan (A+) ibaresi (A) olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek- A, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

EK

 

“                                                                                                                                           EK-A

İÇERİK BELİRTEN İŞARET VE İBARELER

 

1.İşaret

İbare: Genel İzleyici Kitlesi

2.İşaret

İbare : 7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir.

3.İşaret

İbare: 7 yaş altı  izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir

 

4.İşaret

İbare: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir.

5.İşaret

İbare: 13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir.

6.İşaret

İbare: 15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir.

 

7.İşaret

İbare: 15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir.

8.İşaret

http://www.kultur.gov.tr/teftis/resimgoster.aspx?DIL=1&BELGEANAH=187370&RESIMISIM=3.jpg

İbare: 18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir.

9.İşaret

İbare: Şiddet ve korku unsurları içerir

10.İşaret

İbare: Cinsellik Unsurları içerir

11.İşaret

İbare: Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir.”