17 Kasım 2008 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27057

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                  12 Kasım 2008

  B.02.0.PPG.0.12-305-13511

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             “Medeniyetler İttifakı Kubbesi” açılış törenine katılmak üzere; 17 Kasım 2008 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan DevletBakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        12 Kasım 2008

B.01.0.KKB.01-06-326-2008-717

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 12/11/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-13511 sayılı yazınız.

             “Medeniyetler İttifakı Kubbesi” açılış törenine katılmak üzere, 17 Kasım 2008 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan DevletBakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI