17 Kasım 2008 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27057

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                  12 Kasım 2008

  B.02.0.PPG.0.12-305-13513

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             AB-Türkiye 25 inci Ortak İstişare Komitesi Toplantısına katılmak üzere; 17 Kasım 2008 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve BaşbakanYardımcısı Nazım EKREN’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve BaşbakanYardımcılığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        12 Kasım 2008

B.01.0.KKB.01-06-328-2008-719

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 12/11/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-13513 sayılı yazınız.

             AB-Türkiye 25 inci Ortak İstişare Komitesi Toplantısına katılmak üzere, 17 Kasım 2008 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve BaşbakanYardımcısı Nazım EKREN’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve BaşbakanYardımcılığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI