6 Kasım 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27046

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

 

Karar Sayısı: 2875                                                                                       Karar Tarihi: 04/11/2008

 

Kurul Başkanlığının 03.11.2008 tarihli yazısı ekinde gönderilen 30.10.2008 tarih ve BDDK.UY1.39.1-14580 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

                                                                                                                                  

5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde ING Bank A.Ş.’nin, Kanun ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, destek/danışmanlık hizmeti kapsamında “yurt dışında mukim finansman kuruluşlarının Türkiye’de yerleşik firmalara kullandıracağı kredilere yönelik alınacak teminatların kontrolünü yaparak borçludan teslim almak ve bunu finansman kuruluşuna raporlamak” faaliyetini gerçekleştirmesine izin verilmesine

 

karar verilmiştir.