6 Kasım 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27046

YÖNETMELİK

İstanbul Bilim Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

 VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 13/8/2006 tarihli ve 26258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Yabancı Dil dersi; zorunlu ve kredili olarak Tıp Fakültesi için haftada en az altı ders saati olmak üzere ilk altı yarıyılda, diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları için birinci yarıyılda üç, ikinci yarıyılda iki ders saati olmak üzere ilk iki yarıyılda okutulur.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

                        Tarihi                                                   Sayısı

13/8/2006

26258