6 Kasım 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27046

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                           5 Kasım 2008

               B.02.0.PPG.0.12-305-13166

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 6 Kasım 2008 tarihinde Brezilya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    5 Kasım 2008

           B.01.0.KKB.01-06-311-2008-689

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 5/11/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-13166 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Kasım 2008 tarihinde Brezilya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI