1 Kasım 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27041

TEBLİĞ

             Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA TÜRK

STANDARTLARI ENSTİTÜSÜNÜN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: YİG-15/2008-07)

             MADDE 1 – 28/1/2007 tarihli ve 26417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ”in EK-1’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

 

EK-1 

TAU/ 2004-003 Numaralı Tebliğ Çerçevesinde

 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSܒNÜN

Görevlendirme Kapsamı  

Komisyon Karar No.

Uygunluk Teyit Sistemi

Ürün(ler)/ Kullanım Amacı

Görevler

Şartnameler*

95/467/EC

(Sistem 2+)

Prefabrik bacalar (kat yüksekliğinde elemanlar), alev bacası hatları (elemanlar veya bloklar), tek duvarlı baca blokları, kendi başına duran baca kitleri ve birleşik bacalar

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

TS EN 1856-1

TS EN 1856-2

97/555/EC

(Sistem 1+)

Genel Çimentolar

-Portland Çimento

-Portland Kompoze Çimentolar: Portland-curuflu çimento, Portland-silis dumanlı çimento, Portland-puzolanlı çimento, Portland-uçucu küllü çimento, Portland-pişmiş sisli çimento, Portland-kalkerli çimento,Portland kompoze çimento

-Yüksek fırın cüruflu çimento

-Puzolanik Çimento                                       -Kompoze çimentolar

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

TS EN 197-1

97/555/EC

(Sistem 2)

Yapı kireçleri, kapsamı:

-Kalsiyum kireçler

-Dolomit kireçler

-Su bazlı kireçler

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç,sulu harç diğer karışımların hazırlanmasında)

 

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

 

TS EN 459-1

97/740/EC

(Sistem 2+)

Duvarcılık birimleri I. Kategori

(Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda)

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

TS EN 771-1                 TS 808 EN 771-2
TS EN 771-3                           

TS EN 771-4

TS EN 771-5

 

97/740/EC

(Sistem 2+)

Fabrika yapımı duvar işlerinde kullanılan harçlar                       (Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda)

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

TS EN 998-2

98/214/EC

(Sistem 2+)

Strüktürel metalik kesitler/profiller

Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler/profiller(T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru) ,yassı ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak (kaplanarak) korunmuş yada korunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler.

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

TS EN 10025-1

98/598/EC

(Sistem 2+)

Bitümlü karışımlar, yüzeye uygulamaları için Agregalar                                                                   (Yol ve diğer altyapı işlerinde)

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu 

TS EN 13043

 

98/598/EC

(Sistem 2+)

Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan karışımlar için Agregalar                                                      (Yol ve diğer altyapı işlerinde)  

 Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu 

TS EN 13242

 

98/598/EC

(Sistem 2+)

Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri                                                (Yapılar , yollar ve diğer altyapı işlerinde)  

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu 

TS 706 EN 12620

TS 1114 EN 13055-1

TS 2717 EN 13139

 

98/598/EC

(Sistem 2+)

Demiryolu balastı                                          (Demiryolu işlerinde)  

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu 

TS 7043 EN 13450

99/469/EC

(Sistem 2+)

 Katkı Maddeleri

(Beton, harç ve çimento şerbeti için)

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

TS EN 934-2
TS EN 934-3
TS EN 934-4

 

* Standardın nihai versiyonu dikkate alınarak Belgelendirme faaliyeti gerçekleştirilecektir. Ancak, Standardın yeni bir versiyonunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanması halinde imalatçı, Onaylanmış Kuruluş ile temasa geçerek yeni bir değerlendirme gerekip gerekmeyeceğini danışmalıdır. Onaylanmış Kuruluşun görevlendirme kapsamında bulunan Standartlarda meydana gelen değişiklikler TSE’nin web sitesinden ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan TAU/2004-003 numaralı “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ”den ve Tebliğin güncellenmesinden oluşan Tebliğ değişikliklerinden takip edilmelidir.