1 Kasım 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27041

TEBLİĞ

             Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

 YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA TÜRKİYE

ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ - KALİTE VE ÇEVRE KURULU

İKTİSADİ İŞLETMESİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 (TEBLİĞ NO: YİG-15/2008-06)

             MADDE 1 – 27/12/2006 tarihli ve 26389 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi’nin (KÇK), Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ”in EK-1’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

 

EK-1 

TAU/ 2004-003 Numaralı Tebliğ Çerçevesinde

 TÇMB-KALİTE VE ÇEVRE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİ ’NİN

Görevlendirme Kapsamı  

Komisyon Karar No.

Uygunluk Teyit Sistemi

Ürün(ler)/ Kullanım Amacı

Görevler

Şartnameler*

97/555/EC

(Sistem 1+)

Harç çimentoları

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

TS EN 413-1

97/555/EC

(Sistem 1+)

Genel Çimentolar

-Portland Çimento

-Portland Kompoze Çimentolar: Portland-curuflu çimento, Portland-silis dumanlı çimento, Portland-puzolanlı çimento, Portland-uçucu küllü çimento, Portland-pişmiş sisli çimento, Portland-kalkerli çimento,Portland kompoze çimento

-Yüksek fırın cüruflu çimento

-Puzolanik Çimento                                       -Kompoze çimentolar

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

TS EN 197-1

 

97/555/EC

(Sistem 2)

Yapı kireçleri, kapsamı:

-Kalsiyum kireçler

-Dolomit kireçler

-Su bazlı kireçler

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç,sulu harç diğer karışımların hazırlanmasında)

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu 

TS EN 459-1

 

98/598/EC

(Sistem 2+)

Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan karışımlar için Agregalar                                                      (Yol ve diğer altyapı işlerinde)  

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu 

TS EN 13242

 

98/598/EC

(Sistem 2+)

Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri                                                (Yapılar , yollar ve diğer altyapı işlerinde)  

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu 

TS 706 EN 12620
TS 1114 EN 13055-1
TS 2717 EN 13139

98/598/EC

(Sistem 2+)

Kuşanıktaşlar

(Su yapıları ve diğer altyapı çalışmalarında)

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu 

TS EN 13383-1

98/598/EC

(Sistem 2+)

Bitümlü karışımlar, yüzeye uygulamaları için Agregalar                                                                   (Yol ve diğer altyapı işlerinde)

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu 

TS EN 13043

98/598/EC

(Sistem 2+)

Demiryolu balastı                                          (Demiryolu işlerinde)  

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu 

TS 7043 EN 13450

99/469/EC

(Sistem 2+)

Katkı Maddeleri

(Beton, harç ve çimento şerbeti için)

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

TS EN 934-2
TS EN 934-3
TS EN 934-4

 

* Standardın nihai versiyonu dikkate alınarak Belgelendirme faaliyeti gerçekleştirilecektir. Ancak, Standardın yeni bir versiyonunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanması halinde imalatçı, Onaylanmış Kuruluş ile temasa geçerek yeni bir değerlendirme gerekip gerekmeyeceğini danışmalıdır. Onaylanmış Kuruluşun görevlendirme kapsamında bulunan Standartlarda meydana gelen değişiklikler TSE’nin web sitesinden ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan TAU/2004-003 numaralı “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ”den ve Tebliğin güncellemesinden oluşan Tebliğ değişikliklerinden takip edilmelidir.