1 Kasım 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27041

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                        31 Ekim 2008

  B.02.0.PPG.0.12-305-13004

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             4. Dünya Şehircilik Forumuna katılmak üzere; 1 Kasım 2008 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK’ın dönüşüne kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                              31 Ekim 2008

B.01.0.KKB.01-06-309-2008-687

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 31/10/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-13004 sayılı yazınız.

             4. Dünya Şehircilik Forumuna katılmak üzere, 1 Kasım 2008 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK’ın dönüşüne kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI