30 Ekim 2008 Tarihli ve 27039 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

                                                     MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

2009 YILI PROGRAMI

— 18/10/2008 Gün ve 27028  Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 13/10/2008 Gün ve 2008/14200 Sayılı 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair  Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2009 Yılı Programı