25 Ekim 2008 Tarihli ve 27035 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yapılan Atamanın İptaline Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—   375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 Üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

 

TEBLİĞLER

—   Danışmanlık Tedbiri Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

—   Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Mahalli İdareler Mali Verileri) (Sıra No: 1)

—   2008 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2008/59)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/76)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/77)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/78)

—   Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

—   Kamu İhale Kurulunun 16/10/2008 Tarihli ve 2008/DK.D-120 Sayılı Kararı