23 Ekim 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27033

ATAMA KARARLARI

             Millî Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10491

             1 – Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Tümgeneral Zafer ÇAMLICA’nın bu görevinden alınması,

             Bu suretle boşalacak olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Tümgeneral Adem HUDUTİ’nin atanması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

22 Ekim 2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                         M. Vecdi GÖNÜL

                              Başbakan                                                   Millî Savunma Bakanı

—— • ——

             Millî Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10492

             1 – Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mühendis Tuğgeneral Nevzat KILINǒın bu görevinden alınması,

             Bu suretle boşalacak olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mühendis Albay İbrahim CEYLAN’ın atanması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

22 Ekim 2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                         M. Vecdi GÖNÜL

                              Başbakan                                                   Millî Savunma Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10495

             1 – Açık bulunan 2 nci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Maliye Başmüfettişliğine Ahmet OZANSOY’un atanması, 657 Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri  ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

22 Ekim 2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                        Kemal UNAKITAN

                              Başbakan                                                         Maliye Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10496

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Müfettişliklere, Müfettiş Yardımcıları: Metin ÇAKIR, Bahittin DEMİR, İsmail Sefa SELÇUK, Yaşar KELEŞ, İlhami KESİCİ, Mustafa ZEYTUN, Turgut BÜYÜKTEPE, Sezai GÜLER, Zekayi KARAKURT, Metin BULUT, Atanur DİKBIYIK, Ahmet AKÇAY, Ramazan SARI, Celalettin GÜNEŞ, Abdülkadir YILMAZ, Şükrü TÜZÜN, Mehmet ERSOY, Turhan ÖNDER, Hakan ÇİMEN, Hasan YILDIZ, Beytül Sinan ADA, Macit ALTUN, Muhterem TIRTIR, Bilgihan BEDİR, Doğanay ÖĞRETİCİ, Emine DUMAN, Atike OKUR, Ali Hikmet GÜÇLÜ, Mehmet PUNAR, Burhanettin SOYTÜRK, Talip KAYA, Nurullah SUBAŞI, Ali Rıza DURMUŞ, İsmail ARICI, Mehmet Emin ALTINDAŞ, Bülent İPEK, İbrahim DEMİRBAŞ, Funda KAYA, Mehmet AVCI, Osman PAPATYA, Ali YILMAZ, Murat ÜSTÜN, Atilla TOPRAK, İhsan LÖKLÜOĞLU, Ömer FIRAT, Erdal MEMİŞ, Sezgin Sedat SAVCI ve Halime HANCI’nın atanmaları, 657 sayılı Kanun’un 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

22 Ekim 2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

                              Başbakan                                                     Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10497

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Manisa Millî Eğitim Müdürlüğüne, Fehmi Rasim ÇELİK’in atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

22 Ekim 2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

                              Başbakan                                                     Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10498

             1 – Eskişehir Bayındırlık ve İskan Müdürü İsmail AKAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

22 Ekim 2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                        Faruk Nafız ÖZAK

                              Başbakan                                              Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10500

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, İsmail KEMALOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

22 Ekim 2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                       Mehmet Mehdi EKER

                              Başbakan                                               Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10501

             1 – Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürü Orhan TEMEL’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğüne Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Konya Bölge Müdürü Muzaffer ULU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

22 Ekim 2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                       Mehmet Mehdi EKER

                              Başbakan                                               Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10513

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliğine, Mahmut ÖZBAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

22 Ekim 2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10502

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Ankara İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Çankırı İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Mustafa DAK’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

22 Ekim 2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                         Zafer ÇAĞLAYAN

                              Başbakan                                                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10503

             1 – Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer ESİRGEMEZ’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

                2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

22 Ekim 2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                     Mehmet Hilmi GÜLER

                              Başbakan                                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10504

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Murat AKKAYA’nın atanması,

             657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

22 Ekim 2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                     Mehmet Hilmi GÜLER

                              Başbakan                                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10505

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000  ek göstergeli Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat DURSUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

22 Ekim 2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                          Ertuğrul GÜNAY

                              Başbakan                                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10506

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600  ek göstergeli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdür Yardımcılığına, Yılmaz ALTAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

22 Ekim 2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                          Veysel EROĞLU

                              Başbakan                                                 Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10507

             1 – Tekirdağ İl Çevre ve Orman Müdürü Adnan KAPLAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

                2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

22 Ekim 2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                          Veysel EROĞLU

                              Başbakan                                                 Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10508

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Düzce İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Oğuz BAYAZİT’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

22 Ekim 2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                          Veysel EROĞLU

                              Başbakan                                                 Çevre ve Orman Bakanı