23 Ekim 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27033

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                           22 Ekim 2008

               B.02.0.PPG.0.12-305-12655

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 23 Ekim 2008 tarihinde Kırgızistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    22 Ekim 2008

           B.01.0.KKB.01-06-299-2008-667

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 22/10/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-12655 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Ekim 2008 tarihinde Kırgızistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI