23 Ekim 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27033

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                           22 Ekim 2008

               B.02.0.PPG.0.12-305-12681

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 23 Ekim 2008 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    22 Ekim 2008

           B.01.0.KKB.01-06-300-2008-671

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 22/10/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-12681 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Ekim 2008 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI