23 Ekim 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27033

BAKANLAR KURULU KARARI

Ka­rar Sa­yı­sı : 2008/14246

             Yaz saati uygulamasının sona erdirilmesi amacıyla bütün yurtta saatlerin 26 Ekim 2008 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bir saat geri alınması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 14/10/2008 tarihli ve 5102 sayılı yazısı üzerine, 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun’un değişik 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/10/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                                            CUM­HUR­BAŞ­KA­NI

 

Re­cep Tay­yip ER­DO­ĞAN

           Baş­ba­kan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Dev­let Bak. ve Başb. Yrd.          Dev­let Bak. ve Başb. Yrd.                Dev­let Ba­ka­nı

  M. BAŞESGİOĞLU                           K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİŞMEK

        Dev­let Ba­ka­nı                                Dev­let Ba­ka­nı                             Dev­let Ba­ka­nı                         Dev­let Ba­ka­nı

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                             K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                         K. UNAKITAN                             E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.   Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı