22 Ekim 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27032

YÖNETMELİK

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adıyaman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 6 – (1) Fakültelerde, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretimin düzenli bir biçimde yürütülebilmesi ve koordinasyonu için her öğrenciye, Üniversiteye girişinden Üniversite ile ilişiği kesilene kadar geçen süre için öğretim elemanları arasından bölüm başkanlığınca bir danışman görevlendirilir. Danışman; her yarıyıl alınacak derslerin sırasını belirler, ders alma formlarının doldurulmasında ve öğrenci ile ilgili kararların uygulanmasında rehberlik yapar ve öğrenim durumu ile ilgili kayıtları tutar.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

                      Tarihi                                                     Sayısı

22/2/2007

26442