22 Ekim 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27032

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                           21 Ekim 2008

               B.02.0.PPG.0.12-305-12640

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Ekim 2008 tarihinde Arnavutluk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    21 Ekim 2008

           B.01.0.KKB.01-06-296-2008-664

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 21/10/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-12640 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Ekim 2008 tarihinde Arnavutluk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI