22 Ekim 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27032

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                           21 Ekim 2008

               B.02.0.PPG.0.12-305-12642

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Ekim 2008 tarihinde Ürdün’e gidecek olan İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    21 Ekim 2008

           B.01.0.KKB.01-06-298-2008-666

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 21/10/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-12642 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Ekim 2008 tarihinde Ürdün’e gidecek olan İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI