22 Ekim 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27032

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                           21 Ekim 2008

               B.02.0.PPG.0.12-305-12641

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Ekim 2008 tarihinde Belçika’ya giden Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’nun dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    21 Ekim 2008

           B.01.0.KKB.01-06-297-2008-665

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 21/10/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-12641 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ekim 2008 tarihinde Belçika’ya giden Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’nun dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI