22 Ekim 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27032

YÖNETMELİK

Ordu Üniversitesinden:

ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 23/8/2007 tarihli ve 26622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu  Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

                      Tarihi                                                     Sayısı

23/8/2007

26622