21 Ekim 2008 Tarihli ve 27031 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

930     Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/14192   17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle İşyerleri Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Hak Sahiplerine Verilmek Üzere Bolu İli, Yaşamkent Mahallesinde İnşa Edilen Ancak Çeşitli Nedenlerle Boş Kalan Bazı İşyerlerinin Bedelsiz Olarak Bolu Belediyesine Dvredilmesi Hakkında Karar

2008/14193   Her Türlü Boş Video Kaseti, Ses Kaseti, Bilgisayar Disketi, CD, DVD Gibi Taşıyıcı Materyaller ile Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Her Türlü Teknik Cihazın İmalat veya İthalat Bedeli Üzerinden Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2008/14234   Belirli Pamuk İpliği İthalatında Korunma Önlemi Uygulanması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun  Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—   Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliğine, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Naci AĞBAL’ın Seçilmesine Dair Karar

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Danıştay Üyesi Orhan Cem ERBÜK’ün Seçilmesine Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İç Su Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine  İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: V, No: 104)