21 Ekim 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27031

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

                Cumhurbaşkanlığından:

                Karar Sayısı : 2008/77

                Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 159 uncu maddesi ve 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 5 ve 6 ncı maddeleri gereğince, Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından, Danıştay Üyesi Orhan Cem ERBÜK seçilmiştir.

20/10/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI